Välkommen till Mandla

Musik påverkar vår hälsa!

Vårt stora kommunikationsorgan kan hjälpa oss att bli mindre stressade och förbättra vår hälsa.

Vi påverkas mer än vad vi tror av röster i vår omgivning, de kan få oss att känna glädje, rädsla, trygghet, ilska, ledsamhet osv.

En röst från en kär familjemedlem som vi inte pratat med på länge kan få oss att känna glädje kontra rösten från en person på jobbet som ställer orimliga krav får oss att stelna till i kroppen. Vi lär oss att särskilja röster redan som barn vissa får oss att känna oss trygga andra röster kan få oss att känna obehag.

Många människor har aldrig hört sin egen sångröst och skulle fly så fort det talas om att sjunga på en tillställning, vad detta beror på är såklart baserade på individuella händelser. En väldigt vanlig företeelse är att man under skoltiden inte blivit utvald att sjunga i skolkören eller tillsagd att mima. Detta upplevs får många som ett trauma och sitter sedan djupt rotat i kroppen. Känslan av att göra bort sig är något vi alla är rädda för och vill undvika.

Nu till frågan många ställer. Kan alla lära sig att sjunga? Jag skulle vilja vända på frågan och istället fråga. Kan alla må bra av att sjunga?

Man pratar om tondövhet som cirka fem procent av vår befolkning har. Om man är tondöv så har man svårt att bedöma intervaller i musiken och sjunger falskt, dessa fem procent kan dock uppskatta och njuta av musik. Det finns en liten skara människor som lider av såkallad amusi, denna skara upplever all musik som oväsen, skulle denna person bli påtvingad att gå på en konsert så skulle den förmodligen sitta och lida genom hela konserten, ingen rolig upplevelse med andra ord.

Resterande 94 procent skulle med stor sannolikhet må bra av att sjunga eller utföra någon form av kulturell aktivitet.

Friskvård

Man kan tycka att sång på företag bör ses som ett event vilket man bara använder sig av vid goda ekonomiska förutsättningar och som ett festligt event. Men med djupare insikt och kunskap om hur människokroppen fungerar rent fysiologiskt inser man genast att prestationsförmåga och hälsa direkt korrelerar med varandra. Personal presterar inte bättre än de mår. Mår de bra, presterar de bra. Min grundansats är att de flesta av oss går till jobbet för att göra ett bra jobb och faktiskt vill prestera. Harmoni på jobbet handlar om balansen mellan hög prestation och känslan av att det går lätt.

På samma sätt hänger sjukdom på jobbet i hög grad samman med en alltför sällan upplevd känsla av att man presterar högt och känner sig professionell. Det är inte baciller som gör oss långtidssjukskrivna, det är frånvaron av flöde.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är sjukfrånvaro kostsamt. Ur samma perspektiv står hög effektivitet och motiverad och harmonisk personal i direkt relation till ekonomi. Alltså sparar företaget pengar genom att ha välmående personal.

All stress är inte farlig!

För att vi ska må bra behöver vi hitta en balans mellan våra stressnervsystem, uppvarvning och avslappning är lika viktig. Uppbyggandet av hormoner sker under avslappningsperioden men aktiveras och leds av ansträgningarna. Vi mår bra av att få en hög puls och en varierande hjärtfrekvens. Om vi däremot har levt med endast hög puls respektive endast låg puls under en längre tid, kan detta leda till negativ stress som i sin tur om vi har otur leder till hjärtproblem.