Presentation

Jag erbjuder sång som motionsform genom en fysisk och psykisk aspekt. Vad är det som gör att man blir glad av att sjunga? Är det att man får jobba i team eller individuellt eller kan det vara båda parametrar som spelar in? Att lyssna på varandra är i detta fall och kanske även andra fall grunden till samarbete och teambuilding. Genom hög kognitiv förmåga memoreras text, inlyssnandet av andras sinnesstämningar, melodi och stämmor vilket tyder på kognitiv intelligens Det är viktigt för oss att känna samhörighet eftersom gruppsammanhållningen då stärks och förtroendet för varandra ökar.

Detta händer i kroppen när du sjunger.

Professor Töres påvisar att stresshormonhalterna påverkas positivt samt det sympatiska nervsystemet det vi kallar för "gasen" och parasympatiska nervsystemet "bromsen", balanseras vid sång. Via blodprov har han mätt stresshormonhalterna i blodet och genom enkätundersökningar mätt sinnesstämningar, testerna har genomförts före och efter sång.

Människor som aktivt utövar någon kulturform har en ökad livslängd, man har även kommit fram till att högt deltagande i kulturella aktiviteter minskar risken för cancer. Sång framkallar produktion av Immunglobulin samt kroppens eget morfin Beta endorfin vilket i sin tur leder till att immunsystemet stärks. Forskningen talar också för att en aktiv aktivitet är mer gynnsam än en passiv.