Om mig

Jag har frilansat som sångerska och sångcoach i ca 10 års tid. Genom åren har jag fascinerats av den starka påverkan musiken har på oss människor.

Min vision är att kombinera ny forskning kring sångens positiva påverkan på vårt nervsystem - och tydligt relatera det till stressbearbetning och ökad prestationsförmåga

Syftet med min verksamhet är att med konkreta verktyg hjälpa människor att må bättre, känna sig mindre stressade och få ned sjukfrånvarotimmar.

Att vänta på önskade organisatoriska förändringar tar i regel lång tid i relation till de prestationsmål som råder idag. Mitt fokus ligger på att hjälpa individen i den situation den faktiskt befinner sig i och konkret stödja genom ökat välmående, lust och motivation.

Faktum är att våra sinnesstämningar påverkas oavsett om vi lyssnar till eller aktivt utövar ett musikaliskt uttryck.

Bakgrund och forskning

För cirka åtta år sedan så kom jag på idén om att arbeta med sång som friskvård. Idén stannade kvar i tankestadiet tills för cirka ett år sedan då jag började en utbildning och läste Business Management. Under utbildningens gång så växte tanken om att faktiskt fullfölja min idé.

Jag tog kontakt med professor Töres Theorell som är stressforskare på Karolinska Institutet. Töres har under 25 års tid producerat djupgående forskning kring hur vår kropp påverkas av sång. I synnerhet när det kommer till stress och prestationsförmåga. Mina metoder och verktyg tar till stor del avstamp i hans forskning.

Än en gång önskar jag dig Välkommen till Mandla! /Carolina